• Markies Ivo de Eerste
 
Zoals inmiddels al een gewoonte is geworden, wijzen de oud-markiezen van de Droadneggel en Schupp’ndrieters jaarlijks een persoon uit Lattrop of Breklenkamp aan als Schupp’neggel van het jaar. Dat gebeurt op aangeven van de inwoners die allen iemand naar voren kunnen dragen in hun dorp. Zoals ook eerdere jaren zijn er weer veel personen ter nominatie aangewezen, waardoor de keuze niet gemakkelijk was. Dit jaar is Tonnie Pikkemaat als Schupp’neggel van het jaar gekozen!
Tonnie ontving op zaterdag 8 februari uit handen van Markies Ivo 1 de oorkonde en het daartoe bijbehorende beeldje. Tonnie en zijn vrouw Truus waren ontzettend verrast. Hij ontving deze terechte onderscheiding in het bijzijn van familie, vrienden, buren en alle aanwezigen bij de Gasterij de Smid.2020 Tonnie Pikkemaat
 
 
Tonnie is iemand die niet altijd op de voorgrond staat maar vele taken als vrijwilliger heeft volbracht. Zo was hij onder andere voorzitter van voetbalvereniging Dinkelland en is hij vrijwilliger bij de molenstichting.
Ook is Tonnie een fanatieke line dancer. Daarnaast is hij ook zeer betrokken bij de carnaval. Zo is hij oud Markies van de vereniging, was hij de eerste galapresident van de Droadneggel en Schupp'ndrieters en tevens een aantal keer gala artiest. Tonnie is ook nog vrijwilliger en medeblazer bij de jachthoornblazers. Hij zit in de redactie van het parochieblad en verzorgt de bezorging in een bepaald gebied. Tevens was hij lector in de kerk. Daarnaast zat hij in het parochie bestuur en in het bestuur van de bibliotheek.
 
Tonnie is op vele fronten actief in de gemeenschap en wij hopen dat hij met zijn enthousiasme zich nog lang blijft inzetten voor Lattrop en Breklenkamp. Daarom ook deze terechte onderscheiding voor al zijn inzet!
Met de Fiets en de Kloat aan de kant, springt wie met Carnaval oet de band
Rabobank Denekamp,  IBAN: NL86 RABO 0127 2904 43

Kamer van Koophandel Enschede: 40076501