denslogo kl

  C.V. de Droadneggel & Schupp'ndrieters

Proclamatie Markies Paul II

Bie het bestoan van ’t bestuur, Baron Wout met zien road van Elf, en op veurstel van de oud Markiezen Gerard en Clemens,
is gekozen tot de eenenveertigste Markies, in het joar 2023, van de
Droadneggel en Schupp’ndrieters:

MARKIES PAUL DE TWEEDE

Wie vertelt oe hierbie:

Ten Eerste. Dat wie zaterdag 21 januari met de Carnaval begint
en deurgoat tot vasseloamd.

 Ten Eerste Ten Eerste. Dat wie zaterdag 21 januari met de Carnaval begint en deurgoat tot vasseloamd.
 Ten Tweede Ten Tweede. Dat wie alle Droadneggel en Schupp’ndrieters oetneudigt um met zien aln een onwies mooi carnaval te vier’n.
 Ten Derde De Markies en zien Sik bint onwies good te pas, dit joar geft wie met carnaval twee wek lenger gas.
 Ten Vierde De eerste woning’n bie de Guut bint gereed, mer wie bin’t nicht eerder tevree vordat werke bie Ciska ok vol steet.
 Ten Vijfde De noabers van de Markies bint met ‘ne mooi koppelke volk, ze kriegt een feestke op ‘n Brandkolk
 Ten Zesde De windmolens veur Brekkelkaamp maakt heel wat tongen los, wa bijzonder dat zoiets zol könn’n bie een Natura 2000 bos.
 Ten Zevende Onze Hofauto leverancier hef ne nei pant, Zo veurt wie zeker met ’n auto van stand.
 Ten Achste Deze Markies hef joaren as Wagenbouwer met de optocht in Doarp met doan, en zal dit joar as oons’n hoogheid op de markiezenwaag’n stoan.
 Ten Negende Dat hele stikstofgezeur hangt ons oet de strot, Straks zit heel Lattrop en Breklenkamp op slot.
 Ten Tiende Een van de eerste Köttelvretters is noe Markies, mooi dat het zo kan, hij wordt zelfs a kaal en gries.
 Ten Elfde Veur Surf’n op de plaank is het noe te koald, carnaval vier’n kan wa, dat is woar wie van hoald.

 

Tot slot allemoal een onwies mooi carnaval.
Dit alles onder de liefspreuk van

MARKIES PAUL DE TWEEDE

 

Wie goat de corona joarn kraak’n.
En onmeunig völ lol maak’n.

 

Aldus doan in de louwmoand van 2023